Gegevens aanpassen

Wij streven naar grote transparantie over welke gegevens we gebruiken en waarom we ze nodig hebben.
Je persoonsgegevens die we bewaren, kan je via je verschillende spelersaccounts zelf bekijken en verbeteren.

Wil je een actie ondernemen voor de bescherming van je persoonsgegevens? Een vraag stellen of een klacht indienen? Je kan al jouw rechten als speler of contact uitoefenen via het formulier hieronder of door een aangetekende brief te schrijven naar Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.

Vermeld zeker het onderwerp en voeg een kopie van je identiteitskaart toe als bewijs van jouw identiteit en een retouradres voor ons schrijven.

In geval van digitale communicatie identificeren we jou aan de hand van het e-mailadres dat bij ons gekend is.
In andere gevallen identificeren we je op basis van je identiteitskaart. Je krijgt antwoord binnen de maand na ontvangst van je aanvraag.

Privacy Question Form